Ettevotte ja auto sulgemine

Kui tahame ettevõtte likvideerida või filiaali sulgeda, peame tegelema mitte ainult algatusega sageli seotud küsimustega, vaid ka kassaaparaadiga. Pole tähtis ainult temast kaotada, hoolimata asjaolust, et me kohtleme teda kui spiooni, kes otsib meie käivet väärtuses ja annab sellise probleemi ilmnemisel maksuametile kõik teadmised.

Kassaaparaat ja töö lõpp? See küsimus tõstatab ilmselt paljusid ettevõtjaid. Maksumaksja kohustuste ulatus on kavandatud rahandusministri 14. märtsi 2013. aasta seaduses kassaaparaatide kohta. Muide, määrused reguleerivad kassaaparaadi kogu eluetappi, isegi alates selle seismisest tootja juures. Need reguleerivad ka sellise kassa väljaandmist ja hooldamist. Niisiis peame korralduse teadvustamisel: koostama igapäevase ja perioodilise eelarvearuande, 7 päeva jooksul alates kassaaparaadi töö lõppemisest peame tagastama maksuameti juhatajale avalduse kassaaparaadi mälu lugemise töö eest. Kassaaparaadi nimekirjast kustutamiseks peame maksuameti juhatajale esitama avalduse. Ühes otsas lugesime teenindustehniku ​​abiga läbi kassaaparaadi mälu sisu, täites arveldusaruande kogu kassaaparaadi tööperioodi kohta. Tuleks luua juuresolekul olev maksuameti töötaja. Määrus kohustab meid koostama protokolli kassaaparaadi mälu sisu lugemiseks.Nagu näete, on aruannete eesmärk võrrelda kassadest loetud andmeid viimasega, mida hallati kuu- või kvartalilepingutes. Mitte eriti meeldiva olukorra vältimiseks on suurepärane projekt printida müügiaeg, mida saate võrrelda meie käibedeklaratsioonidega. Loodate paranduse teha, kui olete kuskil vea teinud.Eraldi tasub mainida, et maksumälu lugemise töö kohta kantselei juhatajale avalduse esitamisel pakume teavet, s.t maksumaksjana tõmbasid nad abi eelarvesummale. Peame ikkagi täitma deklaratsiooni kassaaparaadi kasutamise kohta. Kui kassaaparaati on kasutatud vähem kui 3 aastat, siis peame kassaaparaadi ostmisel tagastama allahindluse, mida nad kasutasid.Nagu näete, on äri- ja kassaaparaadi lõpetamine suurepärane ettevõtmine, mille peate endale võtma. Kui töö lõpetamine ja kassa likvideerimine selle abil peatuks vähem kui 3 aasta pärast - peaksime andma neile antud kergenduse kassaaparaadile.